Tıp Dünyasının E-Dergisi Çıktı !

Tıp Dünyası E-Dergi’nin ilk başyazısını kaleme alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da yeni format için “Hem yeniden hem de yeni bir merhaba bu. Eylül sonunda yapılan Türk Tabipleri Birliği seçimleri ile oluşan yeni Merkez Konseyimizden ama değişmeyen mücadele geleneğimizden süzülen bir merhaba” ifadelerini kullandı.

Tıp Dünyası E-Dergi’nin Ocak-Mart 2021 tarihli sayısında içerikler şöyle:

 • Mücadeleye Devam!
  Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI
 • Türkiye’de Aşı Üretiminde Neler Oldu?
  Dr. Vedat BULUT
 • Salgını Dikkate Almayan 2021 Yılı Sağlık Bütçesi
  Dr. Deniz ERDOĞDU
 • Kronik Hastalıklar Pandemisi
  Dr. Ali KARAKOÇ
 • Herkes Biliyor Dr. Şeyhmus Gökalp’in Suçsuzluğunu…
 • İşyerlerinde Pandemi ile Mücadele ve TTB İSİH Kolu’nda Yeni Umutlar
  TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
 • Temiz Hava Hakkı Platformu ile 10 Soruda Hava Kirliliği – Bölüm I –
  TTB Halk Sağlığı Kolu
 • İllet-i Müthişe’den COVID-19 Pandemisine İktidar Tutumları
  Dr. Ali İhsan ÖKTEN
 • Antik Dönemde Tıp
  Dr. Belkıs SINIK
 • 21. Yüzyılın Genç Odoları* -I: Malala Yusufzay
  Dr. Gönül MALAT
 • Milattan Önce
  Dr. Alper AKTAŞ
 • Dünyanın Evlere Çekildiği O Kış, Dr. Ali Özyurt’u Anmak
  Dr. Ayşegül TÖZEREN
 • Adana’da Yaşar Kemal’i Anmak
  Dr. Kamile KURT
 • Ödüller Tüm Sağlık Emekçilerinin…
 • Toplum ve Hekim’in 42 Yıllık Arşivi Erişime Açık (BSHA- Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.