ALANYANIN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE ARAZİ YAPISI

ALANYA’NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü ilçemizde özellikle bulunduğu yer itibariylede dünyanın dört bir yanında yetişen ağaçların, meyvelerin ve sebzelerin deneme ve sınama yöntemiyle de olsa hepsinin yetiştiğini görüyoruz. Çevremize şöyle bir göz attığımızda, evlerimiz-in önlerinde park ve bahçelerinde, kırlarda ve ormanlarımızı oluşturan dağ ve ovalarda, kimi küçük, kimi ise 25130 m yükseğe ulaşan […]

Read More